ثبت نام در شهر رشدینو
این مرکز در تهران افتتاح شده و در سرتاسر ایران در حال گسترش می باشد 
لطفا برای درخواست رزرو اطلاعات خود را وارد نمایید
ثبت نام
 
کدام شهر هستید ؟ *

 
کدام قسمت شهر برای شما دسترسی اش راحت تر است ؟ *


 
نام نام خانوادگی سرپرست تیم *

 
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید *

 
تلفن همراه برای هماهنگی های بیشتر را بفرمایید *

 
نام استارتاپ شما چیست ؟

 
{{answer_51781685}} عزیز
لطفا استارتاپ خود را شرح دهید و بفرمایید در چه دسته بندی ای می باشد ؟ *

 
تیم شما چند نفره خواهد بود ؟ *

 
لطفا نام اعضای تیم خود را وارد نمایید *

 
درخواست میز چند نفره دارید ؟ *


Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform